logo
Shanghai Mezeen Electric Co., Ltd.
{0} năm
Shanghai, China
Sản Phẩm chính: MCB, RCCB, tường chuyển đổi, tường scoet, dao chuyển đổi
7YRSShanghai Mezeen Electric Co., Ltd.

CÔNG TY TỔNG QUAN

Album công ty

Thông Tin cơ bản